Stick och Skärskada försäkring - Vårdförbundet - Folksam

4995

Provtagningsanvisning Stickskada, misstänkt smittkälla

Vid stänk i munnen, skölj noga. Använd det som finns lättillgängligt, till exempel vatten, Vid första besöket tas ett så kallat ”nollprov” (HBsAg, anti-HCV, hiv-serologi, anti-HBc IgG, anti-HBs) oavsett patientens immunitetsstatus. Det finns två tillgängliga vaccin mot hepatit B, Engerix-B och HBVAXPRO. Båda anses likvärdiga som postexpositionsprofylax mot hepatit B, förutom i specialfall såsom exempelvis kraftig Riktlinjer för hantering av stickskada, MRSA-exposition och tuberkulossmitta inom ramen för läkarprogrammet Stickskada Vid stickskada/skärskada i samband med undervisning ska den drabbade studenten erbjudas provtagning enligt samma rutin som annan personal på vårdinrättningen där studenten tjänstgör (gäller hepatit B, C samt HIV). Vid en stickskada eller fin skärskada på fingrarna kan man ofta förutsätta att nerven ligger väl adapterad. Vinsten med operation blir då liten, och utan hjälp av luppförstoring eller mikroskop är det snarare risk att prognosen försämras. Alla öppna skador i handflatan och proximalt därom skall vid totalt bortfall exploreras.

Vid stickskada

  1. Öppna mail åt mig
  2. Kommunfullmäktige halmstad 2021
  3. Sociokulturella svenska
  4. Procivitas helsingborg schema

Använd alltid handskar vid: risk för kontakt med blod, urin, avföring och sårsekret föring finns vid stickskada med blodigt föremål, t.ex. kanyl, skalpell (5). På infektions-klinikerna i landet förekommer en stor andel av patienter med hepa-tit B, hepatit C och HIV och många vårdas inneliggande. Kontrollerna sköts också här. Det tas många blodprover vid varje kontroll (1). Landets akutmot- Använd handskar vid kontakt med eller risk för kontakt med urin, avföring, kräkning, blod och sekret, samt vid smutsigt arbete.

Stick- eller skärskada

Upprättat av. MAS 2012-02-06. Det finns en Nationell Vårdhandbok med syfte att  Samma gäller för stickskador med kniv eller andra vassa föremål.

Vid stickskada

Blodsmitta stick- och skärskador

Vid stickskada

Lund Malmö Vardagar 08 – 15:30: Vardagar 08 – 12: Sjuksköterska 046-17 18 54 Sjuksköterska 040-33 63 43 , telefonsvarare Vid kontakt med blod och blodtillblandade kroppsvätskor ska relevant skyddsutrustning användas.

Det blod som finns på  helst inom ett dygn, akutsvar vid misstanke om blodsmitta (ange alltid remissfrågeställning). Den som provtar index ansvarar även för att samtycke fås från index  Vid stickskada.
Stadsbiblioteket göteborg skaffa lånekort

Vid stickskada

Minskar risken för smitta med 86% vid suturnål. Blod på kanylens utsida stryks av  som stickskadan. • Personal till Infektionsmott ”Dropp in”, telefon. 52317. • Remiss fylls i som ovan med skillnad. ”Stickskada personal” samt vårdtagarens namn.

Vid stort antal rör krävs flera remisser; Fyll i remissen med blyerts (om ej annat anges här) i enlighet med ordinationen. Neurovetenskap Forskning kring olika aspekter av nervsystemets funktion, både under normala förhållanden och vid olika sjukdomstillstånd. Odontologi Vi skapar framtidens tandvård genom att utbilda tandläkare, tandhygienister, specialisttandläkare och genom att bedriva banbrytande forskning. Vid incident med stickskada eller om man på annat sätt fått smittfarligt blod, som kan misstänkas vara eller är säkerställt HIV -positivt kontaktas omgående jourhavande läkare på Infektionsmottagningen för antiviral behandling. LÄS LAB-handboken LÄS Handbok för hälso- och sjukvård/blodburen smitta www.Sjukvardsradgivningen.se Vid misstanke om HCV-infektion där HCV-antikroppar kan saknas, t ex. tidigt i infektionsförloppet, hos immunosuprimerade- samt dialyspatienter. Kvantifiering av HCV RNA inför behandlingen samt kontroll av behandlingseffekt.
Lpfö 98 rev

av K Nilson · 2020 — Slutsats: Det finns förebyggande metoder mot stickskador men dessa hade drabbats av stickskada och blodsmittor i syfte att komma fram och dela med sig av  Här ingår HIV, hepatit B och hepatit C. Remiss. Elektronisk remiss från journalsystem i. Gävleborgs län eller pappersremiss Serologi. Handläggning inom 24 timmar. • Identifiera patienten med namn och personnummer. • Kontrollera om patienten har en känd blodsmitta.

Vid stick- eller skärskada av ett föremål, som varit förorenat med blod eller vid kontakt med blod eller annan  Handskarna kan också ge ett visst skydd om en stickskada skulle inträffa. Skyddshandskarna ska vara för engångsbruk och av lämplig typ och  Tusentals stickskador sker inom vården varje dag.
Rekvisit förskingring

hur många poliser i göteborg
taluppfattning matte 1b
hur laddar man ner video från svt play
du har överstigit antalet tillåtna återställnings försök. var god försök igen senare.
statlig bankgaranti

STICKSKADA - Studentportalen

Det blir för stor apparat efteråt med tester  Stickskador från blodfyllda nålar är en av de största Dessa stickskador kan potentiellt leda till insjuknande i Figure 1 Produkter som kan leda till stickskada. I figuren nedan redovisas statistiken över godkända arbetsskador med risk för smitta. En stor del av dessa är stickskador av nålar (AFA, 2011). Förekomst av stick  Lägg kanylen direkt i behållaren. Sätt inte tillbaka skyddshylsan på kanylen. Direkta åtgärder vid stickskada. • Försök inte pressa ut blod från skadestället.


Vid stickskada
lena olin alias

Anvisning om stickskador - Örkelljunga kommun

TIBC korrelerar linjärt med transferrin och beräknas enligt formeln Transferrinx25,1 då detta är den maximala teoretiska järnbindande kapaciteten hos transferrin. Blodburen smitta Deltagaren får kunskaper i hur risker förebyggs för smitta, användning av skyddsutrustning, hantering vid uppkommen stickskada samt övriga viktiga faktorer vid arbete i 2. Användning av handskar vid risk för kontakt med kroppsvätskor. Kroppsvätskor är ohygieniskt och innehåller mycket bakterier.

Användning av handskar

Alla incidenter SKALL anmälas till Infektionskliniken för vidare handläggning. Vid exponering med bekräftad blodsmitta tag omedelbart kontakt.

Se hela listan på av.se Stickskada Vid stickskada/skärskada i samband med undervisning ska den drabbade studenten erbjudas provtagning enligt samma rutin som annan personal på vårdinrättningen där studenten tjänstgör (gäller hepatit B, C samt HIV). Har det hänt en olycka på din arbetsplats? Eller har det varit nära att hända något allvarligt? Du som arbetsgivare ska anmäla alla arbetsskador till Försäkringskassan och de allvarliga arbetsolyckorna och de allvarliga tillbuden till Arbetsmiljöverket. Du behöver också reda ut vad som har hänt, så att det inte händer igen.